Değerli Meslektaşlarımız,

TOTBİD’in kuruluşunun 50. Yıl dönümü olan 2020 de pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz ilk sanal kongremizin ardından 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ni gecikmeli de olsa  9-14 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Belek Granada Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştireceğiz.

Sosyal ve bilimsel seviyenin, yüksek katılım oranıyla birlikte – iki yıllık hasretin ardından 30. Kongremize layık olması için çalışıyoruz.

Temel amacımızın ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji bilimsel ve eğitsel seviyesini iyileştirmek olduğunun farkındalığıyla; üyelerimizin katılımlarını özendirecek şekilde farklı ve doyurucu bir bilimsel program oluşturmayı hedefledik.

Kongrede klasik “panel oturumları” ve “tartışmalı olgu sunumları” ile birlikte bir farklılık olarak da “ne istiyorsanız sorun”  ve “moderatörlü çapraz ateş” oturumları da olacaktır.

Doğru ve yanlış davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını öneren felsefe dalı olarak tanımlanan etik diğer bir ahlak felsefesidir.

Ortopedik tanı ve tedavilerimizin bilimsel olması gerektiği kadar en az aynı oranda etik çerçeve içerisinde olması gerekliliği nedeniyle gün geçtikçe hem bilimsel anlamda hem de ortopedik cerrahi gibi sağlık uygulaması alanlarında daha önem kazanan etik konusu, kongremizin ana teması olarak seçilmiştir.

Bilimsel ve sosyal açıdan tam bir bayram havasında geçmesini ümit ettiğimiz ve ana temasını “etik” olarak belirlediğimiz kongremizde birlikte olmak dileğiyle,

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Halit Pınar
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı